Välkommen! Du har registrerats som kund hos oss på [SiteName] och kan börja tvätta via den här länken: [WebStartURL]
Öppettider

Dygnet Runt
Året Om
Alltid med hetvatten